CARDION

is de naam waaronder de maatschap Cardiologie ZGT medische diensten verleent aan haar opdrachtgevers.

 

CARDION levert onder andere zorg aan patiënten en cliënten van ziekenhuis ZGT, ziekenhuis MST, THOON, OCON en Stichting Cardioservices.

 

Onze visie

 

CARDION staat voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige cardiologische zorg in de meest brede zin van het woord en willen deze zorg borgen voor de toekomst. De zorg wordt zo dicht mogelijk bij de patiënt geleverd en daarvoor wordt samengewerkt met verschillende zorgdisciplines, zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Naast de patiëntenzorg houden de cardiologen zich nadrukkelijk bezig met het leveren van onderwijs en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.